O preponskom jahanju
title

Preskakanje prepona je nesumnjivo najpopularnija među FEI priznatim diciplinama konjičkog sporta u kojoj se žene i muškarci natječu zajedno. U 2014. godini održana su oko 612 međunarodna natjecanja. Preponsko jahanje je Olimpijska disciplina.


Na natjecanjima se zahtjeva od jahač i konja da završe parkur koji se sastoji od 10 to 13 prepreka koje nisu fiksne (za razliku od military discipline). Cilj je testirati vještinu, točnost i istreniranost natjecateljskog para. Ako par nije narušio visinu ili širinu niti jedne prepreke kažemo da su prošli bez greške. Ako je neka od prepreka srušena ili je konj otkazao poslušnost greške se zbrajaju (rušenje nosi 4 kaznena boda, prva neposlušnost isto toliko, druga neposlušnost je još 4 kaznena boda a nakon treće par je diskvalificiran).


Pobjednik je par sa najmanje skupljenih kaznenih bodova, par koji je završio parkur u najbržem vremenu ili koji je skupio najviše pozitivnih bodova (ovisno o tipu utakmice koja se jaši).