Principi edukacije
title

Edukacija stručnih kadrova je strateški interes HKS-a, te je stoga I.O. HKS-a osnovao odbor za edukaciju, čiji je zadatak izrada pravilnika za edukaciju stručnih kadrova za potrebe našeg saveza, kao i (su)organiziranje i provođenje seminara i tečajeva za iste u suradnji sa sportskim odborima HKS-a.


To se prije svega odnosi na Program HOA-e, osposobljavanje i stručno usavršavanje osoba za potrebe konjičkog sporta. U suradnji između Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog konjičkog saveza, 2007 godine, započet je program osposobljavanja i stručnog usavršavanja osoba za potrebe HKS-a.


Stručni kadrovi trenera i voditelja imaju vrlo važnu ulogu u omasovljenju i sustavnom kvalitetnom educiranju budućih sportaša, koji se mogu uključiti u sustav natjecanja u disciplini ili disciplinama, već prema vlastitim sklonostima i mogućnostima.


Ciljevi sustava educiranja i licenciranje osoba za obavljanje stručnih trenerskih poslova, temeljit će se na tri glavna stupa:

  • Kvaliteti
  • Znanju
  • Sigurnosti

Temeljem stalnog živog sustava koji se temelji na znanju i iskustvu stečenima u sportskim konjičkim disciplinama te programu osposobljavanja i usavršavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu (glasnik Ministarstva prosvjete, kulture i športa Republike Hrvatske, Zakona o športu te Statuta Hrvatskog konjičkog saveza radi stvaranja uvjeta osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za potrebe konjaništva u funkciji razvoja hrvatskog jahanja na provjereno stručnim temeljima, Stručni odbor za edukaciju, Hrvatskog konjičkog saveza osmislio je pravilnik koji propisuje uvjete za stjecanje i produljivanje ovlasti (licenci) Hrvatskog konjičkog saveza za obavljanje stručnih trenerskih poslova u jahanju, koja su prvenstveno osnovana na:

  • Sportskim rezultatima kandidata
  • Sportskim rezultatima njihovih učenika
  • Obrazovnim programom osposobljavanja i usavršavanja osoba za potrebe konjičkog športa, Hrvatske olimpijske akademije,
  • Obrazovnim programom osposobljavanja i usavršavanja osoba za potrebe konjičkog športa, drugih priznatih Konjičkih federacija u inozemstvu
  • Obrazovanje na Kineziološkom fakultetu
  • Obrazovnim programom osposobljavanja i usavršavanja osoba za potrebe konjičkog športa, Međunarodne konjičke federacije, (FEI)