Odbor za veterinarstvo
title


Odbor za uzgoj formiran je početkom 2005 god. Broji pet članova iz znanstvenih i stručnih ustanova koje se bave uzgojem konja u Hrvatskoj. Zadatak Odbora je surađivati s udrugama i savezima uzgajivača konja i s krovnom stručnom ustanovom – Hrvatskim stočarskim centrom. Izražavati športski interes za uzgojem konja određenog tipa koji najbolje odgovaraju konjičkim disciplinama koje koordinira Hrvatski konjički savez.


U prvom koraku pribavljen je od HSC-a ˝Popis udruga, broj uzgajivača, broj konja i pasminska struktura u udrugama˝, koje su registrirane u centralnu matičnu knjigu (Stud book).


U travnju 2005. aktivno je u uzgoju športskih konja 18 udruga i državna ergela u Đakovu. Udruge broje 862 člana i 1097 konja. Zastupljene su slijedeće pasmine: lipicanac, arap, trakenac, holstein i konji u tipu ˝hrvatski toplokrvnjak˝, odnosno ˝hrvatski športski konj˝. Uporaba konja je za preponski i zaprežni šport, dresuru, cross country, škole jahanja i hipoterapiju.Odbor za veterinarstvoPredsjednica odbora: Prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić, dr. med. vet

mr.sc. Goran Csik
dr.vet.med. Krešimir Lučić
doc.dr.sc. Nika Brkljača Bottegaro