Poziv na redovnu sjednicu Skupštine HKS-a
Zagreb 29.02.2024.


title

Poziv i materijali za redovnu sjednicu Skupštine HKS-a koja će se održati u četvrtak 29.02.2024.god. u Zagrebu.


U nastavku se nalazi pismo predsjednice HKS-a i ažurirani materijali za skupštinu:

Poštovani članovi HKS-a,

 

U prilogu dostavljamo ažurirane materijale za točke 7., 8. i 9. dnevnog reda predstojeće Skupštine HKS-a.

 

Pod točkom 7. dostavljamo prijedlog Statuta nakon zaprimljene upute HOO-a, a u kojem su dopune označene crvenom bojom (članak 18. stavak 3., članak 19. stavak 3.  članak 48. stavak 1.)

Također dostavljamo prijedlog KK Batida koji je pristigao na email Saveza u za to propisanom roku te tekst Statuta kako bi glasio ako se usvoje primjedbe KK Batida (prijedlog je označen žutom bojom, članak 64. stavak 1. točka d) i članak 65. stavak 3.)

 

Pod točkom 8 dostavljamo novi, jednostavniji tekst Poslovnika o radu Skupštine budući smo zaprimili primjedbe kako je prethodno predloženi tekst preopširan. Žalosti nas što su primjedbe uglavnom upućene telefonskim putem te ovim putem apeliramo na članice da ravnopravno i bez zazora sudjeluju u kreiranju akata Skupštine. Sve prijedloge cijenimo te ih nastojimo implementirati u akte.

 

Također pod točkom 9. dostavljamo gramatički uređeni tekst Pravilnika o nacionalnim reprezentacijama.

 

Svi dostavljeni materijali ujedno su objavljeni na stranicama HKS-a.

 

S poštovanjem

Zdravka Poljaković-Skurić, predsjednica“

 


 1. Poziv
 2. Zapisnik 28.11.2023.
 3. HKS plan rada i financijski plan 2023
 4. Financijski izvještaj za 2023.
 5. Bilješke HKS 2023.
 6. Izvršenje financijskog plana 2023.
 7. Prijedlog financijskog plana
 8. Obrazloženje financijskog plana
 9. Financijski plan HOO 2024.
 10. Prijedlog statuta
 11. Pravilnik o nacionalnim reprezentacijama 2024.
 12. Evidencijski listić
 13. Poslovnik o radu skupštine 2024.